วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

Diary Online

วันที่ 26 กันยายน 2552

วันนี้วันเสาร์ครับ แต่ตื่นเช้าไป รร.
เพื่อไป ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาดินที่ กทม.
มีการแสดงโชว์มากมาย เช่น ช้างยืนสองขาได้ คนเผ่าเคนยาเต้นระบำ ฯลฯ

กลับมาถึง รร. 16:30 น. แล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้าน

Diary Online

วันที่ 25 กันยายน 2552

วันนี้สอบวันสุดท้ายแล้ว
ข้อสอบก็ยากบ้างง่ายบ้าง

หลังสอบเสร็จครูสุญาณีก็ตามไปซ่อมวิชาคอม
แล้วตอนเ็ย็นก็พาแม่ไปคุยกับครูสุญาณีเรื่องปรับคะแนน

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

ดูงานวันแม่ของผมครับ
เป็นเพาเวอร์พอยท์นะครับ
คลิ๊ก เลยครับ

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

Link Blog ของเพื่อน 4/2

ปวิณ เตี้ยแจ้
http://leklinker.exteen.com
ภัทร อังกินันทน์
http://my.dek-d.com/teranger/
ขนิษฐา พิรุณดี
http://oknation.net/blog/belly
ช่อผกา บุญรอด
http://www.snoopiiz-lala.exteen.com/
ญาดา วัดอุดม
http://meowmini.blogspot.com
ณภัทร์กมล เกตุปลั่ง
http://ferylala.blogspot.com/
ประภัสสร สินธัญญาธรรม
http://janeiiz001.exteen.com
พิมพ์ชนก สุนทรปกรณ์กิจ
http://noomiiz.exteen.com/
วรีวรรณ จิตต์การุณย์
http://www.ssmindly.exteen.com/
น.ส กชกร ล้อมเจริญชัย
http://www.oknation.net/blog/ploykiku
น.ส ชลวรรณ ชัยเหลืองอุไร
http://theay-unstopable.exteen.com/
น.ส.นัทธมน จันทร์จวง
http://minidora37.exteen.com/
น.ส.ประภัสสร สินคงอยู่
http://my.dek-d.com/noojajee/
น.ส.พรพิมล พรามน้อย
http://maphang27.bolgspot.com
น.ส.ภัณฑิรา เจริญเร็ว
http://panthira-love.blogspot.com
น.ส.ศุราภรณ์ บุญโพธิ์
http://www.oknation.net/blog/cherrychese
น.ส.วิลาวัณย์ ภาวสุทธิไพศิฐ
http://wilawan-sai.bolgspot.com
น.ส.ญาณิศา พันธุ์สังข์
http://www.oknation.net/blog/cartoonword
นาย ฉัตริน ไขศรี
http://nhongpradootrin.blogspot.com
นาย ณัฐภัทร รูปิยะเวช
http://nammongazza.blogspot.com
นาย ธนพล อ.สุวรรณ์
http://Captain-27049.blogspot.com
นาย ธีรศักดิ์ ทะเลทอง
http://plugkunggigi.blogspot.com
นาย วสุพล ภาวสุทธิไพศิฐ
http://my.dek-d.com/mek-raijin/
นาย ธรรศกร เกษตรสินสมบัติ
http://oknation.net/blog/Thussagorn
นางสาวนันทกานต์ โพธิ์บุญ
http://oknation.net/blog/272655
นางสาว นารีรัตน์ ปรีดามีสุข
http://blog.hunsa.com/porarit15
นางสาว ปาลิตา อนันตนิติเวทย์
http://porarit16.exteen.com
นางสาวจินดาพร กองสี
http://www.1st-fivetreasure.blogspot.com
นางสาวณัฐฐาภรณ์ พวงทอง
http://bellsheepooh.exteen.com
นางสาวธนิดา เสมอภาค
http://www.oknation.net/blog/thedairy
นางสาวพัชรี เพชรพูล
joyzanaruk.exteen.com
นางสาวมีกรุณา ทนดี
http://www.oknation.net/blog/superkampai
นางสาวนุสรา ศิริเศรษฐ
http://www.nack-kk.exteen.com
นางสาวปาริชาติ จันทร์สมุทร
http://www.oknation.net/blog/skypink
นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเทศ
http://www.oknation.net/blog/snowteen2552
นางสาวอนนทภัทร ทองประเสริฐ
http://www.oknation.net/blog/babypower
นางสาวจันทร์จิรา ทองนวล
http://Jejee.blogka.com
นางสาวธัญวรัตม์ กลิ่นจันทร์
http://june_27242.blogspot.com
นางสาวนฤมล เงินตรา
http://Nummon- Sayhi.blogspot.com
นางสาวมนัสวี ปราบพาล
http://alohaveeza.blogspot.com
นางสาวศิรประภา สิริทัตสุนทร
http://pockizz-love.exteen.com
นางสาวสุรารักษ์ พวงสั้น
http://aboutnan.blogspot.com
เด็กหญิงสุวิชชา สิทธิจันทร์เสน
http://dokwaan.exteen.com
นางสาวอธิชา แตงสี
http://nightcity2skytak.blogspot.com
นางสาว ณัฐวดี บุตรโพธิ์
http://nutiz2.buddythai.com

Link Blog ของเพื่อน 4/3

จักรพงษ์ แม้นเมฒ
http://my.dek-d.com/hallpanlang/
ฉัตริน ศรียะพันธ์
http://blogger.sanook.com/chattrin27028
นาราทีป เก่งกล้า
http://bitety.exteen.com
ประวิทย์ เมืองสมบัติ
http://sirrealz.exteen.com
วีรภัทร วิสิดศ์ดำรงกุล
http://my.dek-d.com/v-veeraphat/
ศรเขตรัฐ ศรคำรน
http://my.dek-d.com/davionkia/
เจษฎา รัตนวงศ์
http://blogger.sanook.com/Teng1
วรรธนัย นารโท
http://blogger.sanook.com/wattanai
ศรัณยู เบี่ยงสวาท
http://tongakasaki.exteen.com
กนกวรรณ เกตุการณ์
http://blog.hunsa.com/wonussjung
ธัญรัศม์ พิมพ์เจริญ
http://thunyarus.exteen.com/
กานดารัตน์ สิงห์เจริญ
http://kandarat.blogspot.com
เกษราภร แดงจินดา
http://moshimonkey.exteen.com
แก้วขวัญ เอี่ยมศิริ
http://kwan3787.exteen.com
จันทิมา บุตรวัตร
http://syndrome15.exteen.com
ฐาปนี คงสาย
http://h2oaoy.exteen.com
ณัฐนิช แสงทวีป
http://earth27222.blogspot.com
บุษยพัชร์ สุนเจริญ
http://blog.hunsa.com/aom032450312
ปทิตตา ดีสงวน
http://jajaaaaaaaaaa.exteen.com
เนตรภัทร อ่วมเครือ
http://netpad27368.exteen.com/
ปรียานุช ธงสุวรรณ
http://blog.hunsa.com/giggiw20
ปาจรีย์ จันทร์น้อย
http://melove191.blogspot.com
ปาฏิหาริย์ มิ่งมงคล
http://r-u-wollsj.blogspot.com
ปิยนันท์ เทียนไชย
http://piyanunthanchai.blogspot.com
พิจิตตรา คลายจากทุกข์
http://blog.hansa.com/background
พิชชา ศรีทองดีประพันธ์
http://porarit4.exteen.com
พิชชาภา นาวาเจริญ
http://porarit6.exteen.com
เพียงพิทัย เจิมแก้ว
http://crazii-moza.exteen.com
ภัทรสุดา พนาพักษ์กูล
http://baby-s-mind.exteen.com
มธุลิน สงบธรรม
http://pangconankung.exteen.com
วนัญญา เพชรโยธิน
http://wananyaphetyotin.blogspot.com
วราภรณ์ ไชยสมุทร
http://stampbmp.blogspot.com
ศศิธร เลิศสุทธิชวาล
http://bummy23.exteen.com
สุจารี ปิ่นแก้ว
http://nugo-jarab.blogspot.com
สุธาสินี บุญเปี่ยม
http://Hunlow-pattiz.exteen.com
สุภชา กริชเพชร
http://catfishjubu.exteen.com
เสาวลักษณ์ อินทราพงษ์
http://intarapong-cooiyam.exteen.com
หัทญา หนูสัมฤทธิ์
http://pang2536.blogspot.com
อนุสรา ดำรงค์เดช
http://blog.hunsa.com//pitteeter
อังคณา เมืองสมบัติ
http://newtion-heetingz.exteen.com/
ณัฐฐาพร ชัยชาญ
http://nuttatorn.exteen.com/
เบญจมพร พลับศรี
http://blog.hunsa.com/homework
พัชรพร ปลอดโปร่ง
http://manowgeedz-za.exteen.com/
รัตนาภรณ์ ผูกศิริ
http://y.yui.happy@blogspot.com
ศิวาพร จะบำรุง
http://siwaporn-29506.exteen.com/

Diary Online

วันที่ 8 กันยายน 2552

วันนี้เรียนก็อย่างเคยครับ

รู้สึกว่าตอนแตะบัตรจะไม่ติดนะเนี่ย
เลยวุ่นวายนิดหน่อย (พ่อแม่โทรมาหาครูเลยแหละ)

เรียน รด. ก็เหนื่อยเหมือนกัน
แต่ก็ยังสบายกว่าคราวก่อนๆละนะครับ
คนมาเรียนก็น้อยๆ

ผู้พัน บอกว่าพรุ่งนี้ต้องมาอีก
เซ็งสุดๆ รู้สึกจะเป็นเรื่องพิธีเปิดหรืออะไรเนี่ยแหละครับ (ไม่ค่อยมั่นใจ)

ฟาสฟู้ด ทำ ให้ คะแนนน้อย!!

การทานอาหารฟาสต์ฟู้ด มากเกินไปไม่เพียงแค่ทำให้น้ำหนักตัวมากเกินไปเสียแล้วแต่ยังทำให้ผลคะแนน สอบต่ำลงด้วย จากงานวิจัยของคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยแวนเดอบิลท์ ที่รัฐเทนเนสซี ที่ทำการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน5,500 คน โดยการติดตามพฤติกรรมการกินของเด็กนักเรียน อายุ 10-11 ขวบแล้วเปรียบเทียบกับผลการทดสอบวิชาการอ่าน และวิชาคณิตศาสตร์

ในภาพรวม เด็กนักเรียนจะทำคะแนนในการทดสอบได้ระหว่าง 58-181 คะแนนซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 141.5 คะแนน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งที่ทานฟาสต์ฟู้ดพบว่า นักเรียนเกินกว่าครึ่งที่ทานฟาสต์ฟู้ดมากกว่า 3 ครั้งใน 1 สัปดาห์ก่อนสอบได้คะแนนสอบต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้ คนที่ทาน 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำคะแนนสอบได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 7 คะแนน, คนที่ทาน 1 ครั้งต่อวัน ทำคะแนนสอบได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 16 คะแนน และคนที่ทาน3 ครั้งต่อวัน ทำคะแนนสอบต่ำลงถึง 19 คะแนน จากงานวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าการทานฟาสต์ฟู้ดที่บ่อยมากขึ้นนั้น มีความสัมพันธ์กับการที่คะแนนสอบต่ำลง

แม้ว่างานวิจัยนี้จะไม่ได้วิจัย ถึงผลกระทบต่อสมองโดยตรง เพียงแต่วัดจากคะแนนทำสอบ และความบ่อยในการทานฟาสต์ฟู้ดเท่านั้น แต่เพื่อความไม่ประมาทควรทานอาหารที่มีคุณค่าในแต่ละวันให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อระบบการทำงานของร่างกายที่มา : หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วันที่ 2 มิ.ย. 2552,

ย่อเรื่อง อยู่กับก๋ง วิชาภาษาไทย อ.อมรา

เรื่องย่ออยู่กับก๋ง

บ้าน สวน พ.ศ.2548 หยก ชายชราวัย 60 ปี ประสบความสำเร็จในอาชีพนักเขียนของตน มีผลงานตีพิมพ์มากมาย ทุกวันนี้เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่ มีลูกหลานมากมาย เมื่อมองภาพครอบครัวที่อบอุ่นอย่างทุกวันนี้ หยกมักจะย้อนคิดถึงวัยเด็กที่มีเพียงเขาและ ก๋ง ทุกครั้งก๋ง ชายชราชาวจีนที่อพยพเข้ามาประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลก ก๋งเป็นช่างฝีมือ ประกอบอาชีพหลักคืองานซ่อมเซรามิค อันเป็นวิชาที่ติดตัวมาจากเมืองจีน ความคิดอ่านที่กว้างไกลและความเมตตาของก๋ง ทำให้ก๋งได้รับการนับหน้าถือตาจากผู้คนมากมายในชุมชนห้องแถวที่อาศัยอยู่ ซึ่งผลบุญนี้ได้ตกมาถึง หยก เด็กกำพร้าที่ก๋งได้อุปการะไว้ หยกเติบโตอย่างอบอุ่นภายใต้การเลี้ยงดูของก๋ง แต่เขาก็ยังรู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์ของตัวเอง หยกมักสงสัยว่าทำไมตนจึงไม่มีพ่อแม่เหมือนคนอื่น จนวันหนึ่งหยกได้พบเห็นเด็กกำพร้าที่ถูกเอามาวางทิ้งไว้ หยกจึงได้เข้าใจว่าโลกนี้ยังมีเด็กโชคร้ายอีกหลายคนนัก และเพื่อนเขาบางคนเช่น ป้อม ลูกชายของ คุณนายทองห่อ กับคุณปลัด ที่แม้จะมีพ่อแม่พร้อมหน้า หากหยกได้รู้ความจริงว่าภายใต้รอยยิ้มนั้น มีแต่การปั้นหน้าใส่กัน หยกจึงเข้าใจว่า แท้จริงแล้วการที่เขามีก๋งคอยให้ความรักกับเขาอย่างแท้จริงต่างหากที่ทำให้ เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว ชุมชนห้องแถวที่ก๋งและหยกอาศัยอยู่เป็นแหล่งรวมคนจีนมากหน้า เพื่อนบ้านที่สนิทกันอยู่ก็คือ เง็กจู ซึ่งเป็นที่ยึดติดกับธรรมเนียมจีนอย่างเหนียวแน่น และไม่ค่อยยอมรับความเปลี่ยนแปลง เง็กจูมีลูกชายคือ เพ้ง และลูกสาวคือ เกียว หลายครั้งที่เง็กจูมีปัญหากับลูก ก๋งจะเป็นคนคอยแก้ปัญหาให้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เกียวแหกประเพณีเดิมของผู้หญิงจีน หนีไปเรียนภาคค่ำ หรือตอนที่เพ้งรับ นวล ภรรยาคนไทยเข้าบ้าน จนเง็กจูขู่จะฆ่าตัวตาย ก๋งเป็นคนชี้ทางสว่างให้เง็กจูเห็นและยอมปรับทัศนคติเพื่ออยู่ร่วมกับลูก หลานในโลกปัจจุบันให้ได้ หรือแม้แต่คนไทยบางคนที่มาเช่าบ้านอยู่ในชุมชนจีนนี้ ก๋งก็เป็นคนจีนคนเดียวที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือ ขณะที่คนจีนคนอื่นๆ ตั้งแง่รังเกียจ ไม่ว่าจะเป็น สมพร หญิงสาวผู้โชคร้ายที่หนีออกมาจากซ่องโสเภณี แฉล้ม และไพศาล คู่ผัวเมียที่ทะเยอทะยานในวัตถุจนตกเป็นทาสการพนัน และหาญ กับจำเรียง หนุ่มสาวที่วิวาห์เหาะมาจากกรุงเทพฯ ชุมชนห้องแถว พ.ศ.2548 หยก กลับไปเยี่ยมชุมชนห้องแถวอีกครั้ง เขาเพ่งมองภาพถ่ายขาวดำของงานวันแซยิด ในห้องแถวหลังเก่าของตัวเอง เรื่องราวเก่าๆ ยังคงฉายชัดอยู่ในความทรงจำของเขา แม้ว่าวันนี้ชุมชนห้องแถวจะเปลี่ยนแปลงและเจริญขึ้นมากกว่าวันก่อนแล้วก็ตาม หน้าห้องแถวห้องหนึ่ง เด็กชายคนหนึ่งนอนอ่านหนังสือให้อากงของตัวเองฟัง หยกนึกถึงภาพตัวเองกับก๋งในวัยเด็ก และยิ้มออกมาเมื่อเห็นชื่อหนังสือ “อยู่กับก๋ง” บนหน้าปก หยกเหม่อมองท้องฟ้าราวกับจะมองหาก๋ง อยากให้ก๋งได้เห็นว่าวันนี้ เขาได้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับก๋งแล้วข้อคิดที่ได้จาก เรื่อง อยู่กับ ก๋ง
ความ ยากจน...กำลังใจของชีวิตไม่ต้องอายที่เป็นคนจน แต่ควรอายที่เป็นคนเลว เพราะความจนความรวยเราเลือกไม่ได้ แต่ความดีความเลว เราเลือกทำเลือกเว้นได้...ความสุขของคนร่ำรวย คือ การนั่งเก็บเกี่ยวผลไม้จากงานที่ทำสำเร็จไปแล้วในอดีต แต่คนจนมีความสุขกับการได้เริ่มทำงาน ความจนเป็นนายที่คอยชี้นิ้วบัญชา ความดิ้นรนเป็นมือที่คอยผลักดัน ความเพียรเป็นพี่เลี้ยงคอยพยุงมิให้ระทดท้อ เทพเจ้าแห่งความโชคดีไม่เคยเอื้อมมือมาแตะหน้าผากอวยชัยคนที่เกียจคร้าน ก๋งสอนให้หยกยอมรับความเป็นจริงของชีวิต มีความมั่นใจในตัวเอง...เข้มแข็ง บุกบั่น เพื่อความอยู่รอด หยกเป็นสุขได้ในความขัดสนยากจน และไม่เคยท้อแท้


วรรคทองจากเรื่อง อยู่กับก๋ง
คน ที่ไม่เป็นระเบียบ ชีวิตจะยุ่งเหยิง คนที่ไม่รักความสะอาด จะหาความสดชื่นแจ่มใสไม่ได้ และคนที่ไม่รักความสุจริต ชีวิตจะมีมลทิน (บทที่ 1 รุ่งอรุณ ข้อความนี้ก๋งพูดกับหยก)
ไม่ต้องอายที่เป็นคนจน แต่ควรอายที่เป็นคนเลว เพราะความจนความรวยเราเลือกไม่ได้ แต่ความดีความเลวเราเลือกทำเลือกเว้นได้ (บทที่ 1 รุ่งอรุณ ข้อความนี้ก๋งพูดกับหยก)
ไม่ใช่ว่าดวงดีแล้วจะร่ำรวยได้ ก่อนจะสร้างตัวได้สำเร็จเขาจะต้องผ่านการทำงานอย่างหนักมาแล้วด้วย รู้จักหาเงิน รู้จักเก็บงำ รู้จักคิดหาช่องทางต่อทุน ฐานะของเขาจึงเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้ ไม่มีใครโชคดีถึงกับนอนขี้เกียจอยู่ข้างถนนแล้วเทวดาจะโยนถุงเงินลงมาให้ถัง หน้าตัก...จำไว้ (บทที่ 2 พบกันที่ตลาด ข้อความนี้ก๋งพูดกับหยก)
เขาไม่ อยากเป็นเพื่อนกับเราก็ตามใจเขา แต่อย่าไปโกรธหรือเกลียดชังเขา ในโรงเรียนและในตลาดเรายังหาเพื่อนที่จะคบเราอย่างจริงใจได้อีกมากมาย ขอให้เราเป็นคนดีเท่านั้น (บทที่ 2 พบกันที่ตลาด ข้อความนี้ก๋งพูดกับหยก)
ความจริงของคนคนหนึ่ง ไม่ใช่ความจริงของคนทั้งหมด (บทที่ 4 ในสำรับคนยาก ข้อความนี้ก๋งพูดกับหยก)
เรียน ไปเถอะหยก คนจนต้องหาวิชาไว้เลี้ยงตัว เพราะไม่มีเงินทองไว้ให้ใช้สอยโดยไม่ต้องทำงาน ตอนเด็กทุกคนมีหน้าที่เรียน โตแล้วทำงาน...คนมีวิชาติดตัวยากนักที่จะอับจน แพ้คนยาก และไม่เสียเปรียบใครด้วย ถ้าไม่มีวิชาติดตัวเลยจะทำงานสูงๆ อะไรก็ไม่ได้ ต้องเป็นคนหาเช้ากินค่ำ ติดอยู่กับดินกับทรายตลอดชีวิต...พยายามเรียนไปเถอะหยก หมดสมองที่จะเรียนเมื่อไรค่อยหยุด (บทที่ 4 ในสำรับคนยาก ข้อความนี้ก๋งพูดกับหยก)
การตอบแทนบุญคุณทำได้หลายรูป...แต่รูปที่เหมาะ ที่สุดคือต้องให้สะดวกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ (บทที่ 7 ครูบรรยงค์ ข้อความนี้ก๋งพูดกับหยก)
คนไม่ผิดผมลงโทษไม่ได้ แต่คนผิดผมไม่ลงโทษให้ได้ (บทที่ 15 ลำดวนและน้ำตาของหยก ครูบรรยงค์พูดกับศึกษาธิการอำเภอ)


งานภาษาอังกฤษ ของ อ.เกยูร

ข่าวที่ 1

Kind of news : Entertainment Sports

Headlines : About Peter Cech

Who : Peter Cech

What : Playing football

When : Since July 2004

Where : English football club chelsea

How : He plays goalkeeper position

Why : -

ข่าวที่ 2

Kind of news : Education Localnews

Headlines : Something Fishy {Men caught zapping fish}

Who : 2 man Vietnamese

What : Fisheries officials arrested two illegal vietnamese worker for electrocuting fish

When : -

Where : Chao Phraya River

How : The men,identified as Heng and Nuay,have confessed to the charges

Why : selling the fish at a market in Ayutthaya

ข่าวที่ 3

Kind of news : Education Localnews

Headlines : Space Invader {Meteorite hits house}

Who : The meteorite

What : The meteorite crashed into the house

When : May 21

Where : Phitsanulok's Muang house

How : expert confirmed that it had come from outer space

Why : -

ย่อเรื่อง ตุ๊ดตู่ผู้น่ารัก วิชาภาษาไทย อ.อมรา

ตุ๊ดตู่ เป็นผู้ชายที่ไม่สมประกอบทางด้านสติ แต่เขาก็ไม่เคยท้อแท้หรือคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ เขากับทำสิ่งที่ทุกคนไม่คิดว่าคนแบบนี้จะทำ ได้จนกระทั่งทุกคนยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและชื่นชมเขา เพราะว่าเขาจะไปเก็บพลาสติก ขวดน้ำ กระดาษลัง โดยที่เขาไม่ขอเงินใคร เขาทำงาน เลี้ยงตัวเองมีความรับผิดชอบ และพอใจในสิ่งที่เขามีไม่เคยคิดอยากได้ของของใคร เขาจะทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคม เช่น ไปกวาดขยะตามที่ที่เขาเห็นว่าสกปรก ไปทำหน้าที่เป็นจราจร โดยที่ไม่มีใครไปบอกให้เขาทำแต่เขาทำเอง เขาไม่เคยยอมแพ้หรือไม่เคยคิดเสียใจกับสิ่งที่เขาเป็นมาตั้งแต่กำเนิด แต่สิ่งเหล่านี้กับทำให้เขาเข้มแข็งพยายามอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้ และทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเขา ถึงแม้เขาจะไม่สมประกอบทางด้านสติ แต่เขาก็ยังดีกว่าใครบางคนที่เกิดมาสมประกอบทุกอย่างแล้ว ไม่เคยทำตัวให้เป็นประโยชน์เลย บางครั้งชีวิตของคนเราก็ไม่ต้องเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง แต่ ก็สามารถทำอะไรได้หลาย ๆ อย่าง ดังเรื่องนี้ ตุ๊ดตู่ ... ผู้น่ารัก

Diary Online

วันที่ 4- 5 กันยายน 2552
ผมเข้าค่ายจริยธรรมครับ 2วัน1คืน
ก็เหนื่อยเหมือนกันครับ
มีพระวิทยากรมา 3 รูปครับแล้วก็ฮามากๆด้วย
เวลานอนก็4 ทุ่มถึงตี 4 ฮะ
ที่จริง ไม่ค่อยได้นอนเพราะเล่าเรื่องผีกัน
ตื่นมาเลยง่วงสุดๆ